Türkiyeli Felsefecilerce hazırlanmış on Felsefeye giriş metninin çapraz ve üstüste okumamın ardından izlenimlerimi kısaca paylaşmak istiyorum. Önce isimleri:

1)Felsefeye Giriş-Ahmet Arslan/ Adres Yayınları

2)Felsefeye Giriş-İsmail Tunalı/ Altın Yayınları

3)Felsefeye Giriş-Afşar Timuçin/Bulut Yayınları

4)Felsefeye Giriş-Ahnet Cevizci/Sentez Yayınları

5)Felsefeye Giriş-Takiyettin Mengüşoğlu/Remzi Yayınları

6)Felsefeye Giriş-Kadir Çüçen/Asa Yayınları

7)Felsefenin ABC si-Önay Sözer/say yayınları

8)Kısaca Felsefe-Kurtuluş Dinçer/Pharmakon Yayınları

9)Felsefe El Kitabı-Selahattin Hilav/YKY

10)Çağdaş Felsefe-Bedia Akarsu-MEB Yayınları

Ahmet Arslan’ın kitabı hem yöntemi hem genişliği hem düzeni ile en iyi başlangıç kitabı. Hatta felsefeye az ilgi duyan okurlar için tek başına bazal bilgiler açısından yeterli özellikte. Anılan birçok kitaptaki gibi giriş, bilgi felsefesi, bilim felsefesi, varlık felsefesi, ahlak felsefesi, sanat felsefesi, siyaset felsefesi, din ve eğitim felsefesi alt başlıkları var. Tanımların ardından düşünce tarihinden temellendirmeler ve yansız bir biçimde derinlemesine anlatımlar. Nesnel, akademik, dili özenli, örnekleri yerinde iyi bir kurguya sahip. Bu kitabı mihenk taşı alarak kısaca diğerlerine bakarsak: Cevizci ve Mengüşoğlu karmaşık ve genel okurun düzeyini düşünmeyen kitaplar, Akarsu’nunki eski, demode örnek ağırlıklı Çüçen ve Dinçerinki yüzeysel, yöntemleri sıkıntılı boşlukta kitaplar. Hilav’ın kitabı daha çok bir düşünce tarihi özeti olmakla farklı ama özgün ve iyi bir kaynak. Biraz eski oluşu dışında çok yaralı ve derinlemesine bakmak için daha üst düzey bilgileri var. Timuçin’in kitabı daha serbest yazılmış, Edebiyat ve yaşamdan daha çok öge içeren daha az dizgesel daha az akademik üsluplu. Sözer’in kitabı belki bu toplamda anılmayacak kadar bağlamsız bir karalama. Bu arada son moda NTV’den çıkan A’dan Z’ye Felsefe, Felsefeye ihtiyaç var mı ve çizgilerle felsefe isimli kitaplardan yanlış ve çarpıtılmış bilgileri için uzak durulmalı. Yukarıda anılmayan Ayhan Aydın’ın Düşünce Tarihi ve İnsan Doğası da bu kategoride yer alıyor. Felsefeye giriş kitapları Macit Gökberk’in Felsefe Tarihi, A.Timuçin’in Düşünce tarihi gibi kitaplarla zenginleştirilebilir önemli kitaplar. İnsanı ve dünyayı kavramada felsefenin diğer disiplinlerle birlikte bilinmesi bir zorunluluktur. İlgi duyanlar için bir okuma serüveninin kısa bir özeti.

Reklamlar